Prekių katalogas

prekių grąžinimo ir garantijos sąlygos | return and refund policy

 •  
  Kokybiškos prekės grąžinimas. Teisė atsisakyti sutarties:
   
  Jūs turite teisę grąžinti prekę ir atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) dienų nenurodydamas jokios priežasties.

  Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 (keturiolikos) dienų nuo dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę.

  Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties, Jūs turite MB Vespula pranešti apie savo sprendimą, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą elektroniniu laišku info@irankiuturgus.com. Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma.
   
  Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma PDF

  Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

  Sutarties atsisakymo pasekmės

  Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą).
   
  Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

  Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes adresu MB Vespula, B.Sruogos g. 52, LT-10220 Vilnius, Lietuva. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas padegsite Jūs. Prekių grąžinimo išlaidas galite apskaičiuoti Venipak Fast skaičiuoklėje, Omniva pateikiamose sąlygose ir kainose privatiems klientams arba kreiptis į bet kurį kitą prekių pristatymo paslaugas teikiantį kurjerį.
   
  Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

  Grąžindamas prekes, privalote laikytis šių sąlygų:

  - grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   
  - grąžinama prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
   
  - grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios ją gavote;
   
  - grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą, kasos kvitą).

  Mes turime teisę nepriimti grąžinamų prekių, jei nesilaikoma šios prekių grąžinimo tvarkos.
   
   
  Garantija
   
  Visoms svetainėje irankiuturgus.com parduodamoms prekėms ir jų komplektuojamosioms detalėms suteikiama 2 (dviejų) metų garantija.
   
  Komplektuojamoji prekės detalė yra tokia jos dalis, be kurios prekė gali būti naudojama savarankiškai, pavyzdžiui, akumuliatoriaus įkroviklis ir pan.  
   
  Keičiant prekę ar jos komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, šiai prekei ar jos komplektuojamajai detalei 2 metų garantijos terminas nėra skaičiuojamas iš naujo
   
  Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo momento.
   
  Jeigu Jūs įsigijote netinkamos kokybės prekę, savo pasirinkimu turite teisę:
   
  1) reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę);

  2) reikalauti nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

  3) reikalauti atitinkamai sumažinti kainą;

  4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. 
   
  Dėl prekės garantijos maloniai prašome skambinti telefonu +370 635 76667 arba rašyti elektroniniu paštu info@irankiuturgus.com.
   
  Didmenos klientams garantijos ir prekių grąžinimo sąlygos nustatomos atskiru šalių susitarimu, o jeigu toks susitarimas nepasirašytas, pirkėjams juridiniams asmenims taikomas 6 (šešių) mėnesių garantijos terminas.
   
  Return and Refund Policy
   
  Return of quality goods. Right of withdrawal:

  You have the right to return the goods and withdraw from the contract within 14 (fourteen) days without giving any reason.
  The withdrawal period expires 14 (fourteen) days after the date on which the goods are received by you or by a person designated by you other than the carrier.
  In order to exercise your right to withdraw from the contract, you must notify Vespula MB of your decision by sending an unambiguous statement to info@irankiuturgus.com
   
  In order to comply with the withdrawal period, it is sufficient for you to send a notification that you exercise your right to withdraw from the contract before the expiry of the withdrawal period.
   
  Consequences of Withdrawal
   
  If you withdraw from this contract, we will immediately and in any event no later than 14 days from the date on which you notify us of your decision to withdraw from the contract, refund any money we have received from you, including the delivery costs (except for any additional costs incurred if you have opted for a delivery method other than the cheapest standard delivery method offered by us).
   
  We will make such a refund using the same payment method as you used for the original payment transaction, unless you have expressly agreed to a different method, in which case you will not be liable to pay any charges in respect of such refund. We may not refund the payment until we have recovered the goods or you have provided proof that you have sent the goods, whichever is the earlier.
   
  You must immediately and in any event not later than 14 days from the date of notification of your decision to withdraw from this contract, send the goods to Vespula MB, B.Sruogos g. 52, LT-10220 Vilnius, Lithuania. The time limit is not infringed if you have sent the goods before the expiry of the 14-day period. The direct costs of returning the goods will be borne by you. 
   
  You are only liable for any diminution in the value of the goods caused by actions not necessary to determine the nature, characteristics and performance of the goods.
   
  You must comply with the following conditions when returning goods:
   
  - returned goods must be in their original packaging in good condition;

  - returned goods must be unused, undamaged and in good condition (no damaged labels, no torn protective film, etc.);

  - returned goods must be in the same condition as when you received it;

  - you must provide proof of purchase (invoice, till receipt) when returning the product.
   
  We have the right not to accept returns if these return procedures are not followed.

  Warranty:

  All goods and their components sold on irankiuturgus.com are warranted for a period of 2 (two) years.

  A component is a part of the product without which the product can be used independently, such as a battery charger, etc.

  If the product or its component are replaced during the warranty period, the 2-year warranty does not restart for that product or component.

  The warranty period starts from the moment of handover of the product.

  If you have purchased a product that is not of satisfactory quality, you have the right, at your option:

  1) to have the defective goods repaired free of charge;
   
  2) to have the defective product replaced free of charge with a product of the appropriate quality;
   
  3) demand a corresponding price reduction;
   
  4) unilaterally terminate the contract and demand a refund of the price paid.

  For product warranty, please call +370 635 76667 or email info@irankiuturgus.com.

  For wholesale customers, the warranty and return conditions are subject to a separate agreement between the parties and, in the absence of such an agreement, a warranty period of six (6) months applies for buyers who are legal persons.  
   
 • Prenumeruok

  sekite mus: